Marcos Kiyotatsu Shimabukuro
Nome: Marcos Kiyotatsu Shimabukuro
Categoria: FIJ B
Nascimento: 08/03/1970
Graduação: Vermelha e Branca 6 DAN